פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית – ירושלים

התזת טיח אקוסטי עדין בגוון לבן

פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
פרוייקט דובלר 2002 המרכז לחדשנות ויזמות בעיריית - ירושלים
תתקשר עכשיו